Manylion y Ras

“Nid rhif wyt, ond dyn rhydd”

Mae 70 acer o goetir amrywiol o gwmpas Portmeirion, gyda llwybrau hudolus yn gwau trwy’i gilydd. Rydym yn cynllunio ras ar 6cm o lwybrau yng nghoedwig Y Gwyllt ar Ebrill 12fed, 2014.

Ras 2014 fydd y tro cyntaf i’r math yma o beth ddigwydd ym mhentref Portmeirion. Bydd y ras yn 6km o hyd, sy’n wahanol i 5k neu 10k, (Pam lai? ) ac yn mynd i rannau eraill o Bortmeirion.

Mae hon yn ras newydd ar y calendr, ac mae’n wahanol i unrhyw un arall, yn cael ei chynnal mewn lleoliad eiconig. Peidiwch â cholli eich cyfle i gael mynediad personol i redeg ar lwybrau’r “Gwyllt” trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn Ebrill 2014.

Bydd nifer y rhedwyr a ganiateir i redeg ar y llwybrau wedi eu cyfyngu oherwydd y bydd angen i ni, fel trefnwyr, barchu natur ac amgylchedd Y Gwyllt, gan ei bod yn ardal sydd wedi ei dynodi fel ardal o gadwraeth.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda phentref Portmeirion a’r staff.

Bydd llwybrau, mapiau, darluniau, a newyddion ar gael ar FacebookTwitter, a, hefyd, ar y ddalen Newyddion, felly pam na chofrestrwch eich cyfeiriad ebost er mwyn derbyn newyddlen fisol.

Canlyniadau 2014.

Canlyniadau yma