Llety

Mae Portmeirion yn cynnig llety unigryw a’r mwyaf cofiadwy sy’n bosibl ei ddychmygu. Arhoswch ym mhentref hudolus Portmeirion, yn y castell, y gatws urddasol.

Y tŵr, neu mewn bwthyn clyd, gyda llawer o’r llefydd hyn wedi ymddangos yn y gyfres deledu gwltaidd ‘The Prisoner’
in the cult TV series The Prisoner.

Bythynnod a thai hunan-arlwyo

Ewch i’n adran Cynigion Arbennig er mwyn gweld telerau gwych ar aros dros nos gyda chinio, gwely a brecwast. Cliciwch yma am wybodaeth aros ym Mhortmeirion.

Llety Lleol

Clybiau Rhedeg