Manylion y Ras

“Nid rhif wyt, ond dyn rhydd”

Mae 70 acer o goetir amrywiol o gwmpas Portmeirion, gyda llwybrau hudolus yn gwau trwy’i gilydd. Rydym yn cynllunio ras ar 6km o lwybrau yng nghoedwig Y Gwyllt ar gyfer 2019 Mawrth 16 am 11am.

Ras 2019 – Ddim wedi ei gynnal oherwydd tywydd

Dynion 2018 ennillydd – Ryan Cain – 28.28
Merched 2018 ennillydd – Claire Dallimore – 33.39
Results on TDL Events Service site

Ras 2014 roedd y tro cyntaf i’r math yma o beth ddigwydd ym mhentref Portmeirion. Bydd y ras yn 6km o hyd, sy’n wahanol i 5k neu 10k, (Pam lai? ) ac yn mynd i rannau eraill o Bortmeirion.

Mae hon yn ras newydd ar y calendr, ac mae’n wahanol i unrhyw un arall, yn cael ei chynnal mewn lleoliad eiconig. Peidiwch â cholli eich cyfle i gael mynediad personol i redeg ar lwybrau’r “Gwyllt” trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad yn 2019.

Bydd nifer y rhedwyr a ganiateir i redeg ar y llwybrau wedi eu cyfyngu oherwydd y bydd angen i ni, fel trefnwyr, barchu natur ac amgylchedd Y Gwyllt, gan ei bod yn ardal sydd wedi ei dynodi fel ardal o gadwraeth.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda phentref Portmeirion a’r staff.

Bydd llwybrau, mapiau, darluniau, a newyddion ar gael ar FacebookTwitter, a, hefyd, ar y ddalen Newyddion, felly pam na chofrestrwch eich cyfeiriad ebost er mwyn derbyn newyddlen fisol.

Canlyniadau y 5mlynedd diwethaf ar gael drwy wefan TDL Events Services.

Canlyniadau yma