Y 6ed Llwybr 2019

"Dim Trugaredd"

Mae’r 6ed Llwybr – Dim Trugaredd – yn digwydd ar y 16 o Fawrth 2019 am 11am. Bydd i’r ras lwybr o 6km mewn ardal neilltuedig sydd wedi ei dynodi’n Ardal o Gadwraeth, a bydd yn digwydd ar lwybrau coed y Gwyllt y tu mewn i ffiniau pentref unigryw ac eiconig Portmeirion ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae Portmeirion yn bentref poblogaidd gan ymwelwyr yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Cafodd y pentref ei gynllunio a’i adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 ac 1975, a hynny yn null pentref Eidalaidd. Mae yn awr yn eiddo i ymddiriedolaeth elusennol.

Mae Portmeirion wedi gweithredu fel lleoliad ar gyfer nifer o ffilmiau a rhaglenni teledu, yr enwocaf oedd Y Pentref yn y gyfres deledu  “The Prisoner”.

Gan y bydd y ras ar y Sadwrn, rydym, hefyd, yn gobeithio y gall nifer o redwyr a’u teuluoedd aros dros y pethwythnos mewn un o’r lletyai niferus sydd yn yr ardal. Neu pam na rowch anrheg  i chi’ch hun, ac aros ym Mhortmeirion ei hun. Mae cynigion a gostyngiadau ar gael.

Mae lety ym Mhortmeirion ar gael yn…cliciwch yma.