NEWYDDION

*****NEWYDDION – 2021 RAS 6ed LLWYBR PORTMEIRION WEDI EI CANSLO eto, sori *****

  • 2019 6ed Lwlybr oherwydd y tywydd, storm ar ol storm.
  • 2020 Canslo oherwydd y ‘pandemic’
  • 2021 Canslo oherwydd y sefyllfa yn y wlad ar hyn o bryd ac am y misoedd nesaf

MI FYDDA NI YN OL AR LWYBRAU PORTMEIRION…. peidiwch a poeni. Nol 2022