COFRESTRU WEDI CAU

2016 6TH Llwybr – COFRESTRU wedi CAU (200 o redwyr)

Diolch ichi gyd am y cefnogaeth

 

Yn gyntaf, fel trefnydd, y peth cyntaf rwyf am wneud ydi diolch ichi gyd am gofrestru i gymeryd rhan yn y 2016 her / ras or 6ed llwybr. cael ei gynnal yn mhentref unigryw Portmeirion.

Mae pobeth yn dechrau a gorffen odan y ‘arch’ ar y sgwar, ger caffi glas, ac yn gweithio ei ffordd i fyny yr allt trwy y pentref lawr am y gwesty ac wedyn ar hyd yr mor a fewn ir Gwyllt ac i fyny i uchelfannau y Gerddi Ysbryd ac yn ol ir pentref, i ddechrau yr ail ‘lap, a wedyn i orffen.

Mi fydd y ras yn gystadleuol i rai, ond yn her bersonol i eraill, ac mi fydd rhaid ir rhedwyr ddewis a penderfynnu y lleoliad i fynd heibio rhedwyr eraill, oherwydd y llwybrau bach a cul sydd ofewn y “Gwyllt’.

Amcan y ras / her ydi i dynnu rhedwyr newydd ir byd rhedag llwybr a hefyd i ail gydio y tan i redwyr sydd angen y hwb i ddechrau nol.

Mi fydd yna newyddion diweddarf ar gael drwy facebook a hefyd twitter (@6thtrail).

Edrych mlaen i weld chi ym Mhortmeirion a diolch I griw y pentref, staff am gydweithio efo ni ar y digwyddiad yma. Gan gynnwys yr holl noddwyr a partneriaid eraill e.g Run Coed y Brenin, Halen Mon, Jones o Gymru Creision ac yn y blaen

Ofewn y dyddiau nesaf mi fydd y tim yn gyrru pecyn gwybodateh ar gyfer Dydd Sadwrn.

Diolch yn fawr

Stephen Edwards
Trefnydd 6ed Llwybr
(CREAD Cyf.)