Manylion y Ras ar gyfer Dydd Sadwrn – Ebrill 9fed

Os yr ydych wedi cofrestru i fod yn ran ofewn y ras 6ed Llwybr draw ym Mhortmeirion, dydd Sadwrn yma Ebrill 9fed, 2016, dyma fwy o wybodaeth…

  • Cofrestru ar agor i chi dderbyn eich rhif, a hefyd eich crys t os ydych wedi archebu crys.
  • Cofrestru ar agor 9.30am tan 12.45pm.
  • Parcio am ddim.
  • mynedfa ir pentref trwy dydd.
  • rhedwyr yn cael mynedfa am ddim.
  • ffrindiau, teulu or rhedwyr yn derbyn gostyngiad pris mynedfa ir pentref, oedolion £9, plant £6.

Diolch ichi gyda am gofrestru a diolch am y cymoth.

Gwybodaeth Y Ras 2016 (PDF)

Cofion

6ed Llwybr